ANTREPO İŞLETMELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ

Şehrimizde bulunan antrepo işletmelerinin sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi noktasında gerekli araştırmaları yaparak kapasitelerinin artırılması ve istihdama katkı sunması amacıyla üstümüze düşeni sonuna kadar yapacağız.

İletişime Geç