ÇOCUK ADALET MERKEZİ PROJESİ

Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim için olmazsa olmazımız onları topluma kazandırmak borcumuz! Çocuklarımızın kişisel gelişim ve aktiviteleri için Çocuk Adalet Merkezi projesini şehrimize kazandıracağız.
Adalet Merkezi’nde (ÇAM), hem mağdur, hem suça sürüklenen çocukların adliye ortamına girmeden haklarındaki adli süreçler tamamlanıyor. Cübbesiz hakim, savcılar ve uzmanlar ile sivil çocuk polislerinin görev yapacağı merkez, çocukların üstün yararı ilkesi çerçevesinde onları suç ve suç ortamından uzaklaştırmayı hedeflemekte.
Adalet Bakanlığı ile Doğubeyazıt Belediye Başkanlığı arasında bu yıl 15 Temmuz’da imzalayacağımız protokol ile Çocuk Adalet Merkezinin temelini atarak en geç 2027 yılında hizmete hazır hale getireceğiz. Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nda (İHEP) yer alan, çocukların adli süreçlerde üstün yararlarının gözetilmesi, korunması ve ikincil örselenmesinin önüne geçilmesi hedefi doğrultusunda “onarıcı adalet” yaklaşımıyla inşa edilen ÇAM Projesi ile suça sürüklenen çocukların adli süreçlerden olumsuz etkilenmesinin engellenmesi, mağdur çocukların rehabilitasyonlarının gerçekleştirilmesi, adli süreçte çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınmasını amaçlamaktayız.

İletişime Geç