HAYVANCILIK KOOPERATİFİ PROJESİ

Doğubeyazıt Hayvancılık Kooperatifi’nin amacı, tüm çiftçilerimizin ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın sektöre bağlı, ortaklarının küçük, büyük baş ile kanatlı hayvanlar ve arılara ait ürünlerinin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve verimlerinin arttırılmasını
sağlamaktır. Aynı zamanda hayvansal üretimin ekonomik olmasını sektörün rekabet gücünü arttırmasını, bu hususlarda ilgili faaliyetleri ve soy kütüğü kayıtlarının yapılması ile hayvan ırklarının ıslahını, damızlıkların sağlıklı ve hijyenik koşullarda yetiştirilmesini ve hastalıklardan ari bir şekilde üreticilere intikali, korunmasını bölge birlikleri aracılığı ile sağlamaktadır.
Temel hedefimiz saha ve tesislerdeki tüm çalışmaları kontrol etmek, ulusal ve uluslararası platformlarda temsil ve iş birliği sağlamak, birlik ve kooperatif ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek olacaktır. Her türlü hayvan ıslah çalışmalarını yaparak üye üreticilere eğitim
vererek, kooperatifçiliği ve sektörü geliştireceğiz.

İletişime Geç