KÖY SAĞLIK OCAKLARINA AMBULANS TAHSİSİ PROJESİ

Köylere sağlık hizmetini kalıcı kılmak amacıyla nüfusu yoğun olan köylerimizdeki sağlık kuruluşlarına kalıcı ambulans hizmeti
sağlayacağız. Aynı zamanda ulaşımı güç olan ve acil müdahale yapılabilmesi amacıyla nüfusu yoğun olan köylerimize helikopter
pistini yaparak acil müdahale ihtiyacını helikopter ambulans ile sağlayacağız.

İletişime Geç