KÖYLERİMİZE DESTEK & 25 MEGAWAT GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ PROJESİ

Verimsiz tarım arazilerini köylerimiz için gelir kaynağına çeviriyoruz.
Dev bir enerji yatırımını köylerimiz için hayata geçiriyoruz. İnsanlığa ve doğaya görevimiz olarak gördüğümüz yenilenebilir enerji
yatırımlarını özellikle verimsiz atıl kalan tarım arazilerinde kullanarak bu alanların ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağız.
Kırsal alanlarda büyümeye katkı sağlanması, istihdamın artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi yoluyla hane halkı
gelirlerini direk artırarak, ekonomik ve sosyal açıdan nüfusun gelişmesine katkı sağlayacak olan enerji santrallerimiz, köylerimize büyük bir katma değer sağlayacak. Kamu alanlarına kurulum
kolaylığı sağlanan güneş enerji santrallerini kurarak çiftçilerimizin hizmetine sunacağız, bu sayede çiftçinin maliyet giderlerini
düşürerek kalkınmasını teşvik etmiş olacağız. Köy ve tarımda
kullanılacak yeşil enerji ile ekolojik köy statüsüne de geçmiş olup örnek şehir, örnek köy modeline geçmiş olacağız. Kamu alanındaki en büyük yatırımlardan olan Güneş Enerji Santrallerimiz köylerimize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun.

İletişime Geç