MANDIRA İŞLETMESİ PROJESİ

Hayvancılığın teşviği ve mandıra sektörünün arttırılması için örnek
tesisler kurarak işletmesini iş insanlarımıza vereceğiz. Sektörün
bölgemizde geliştirilebilmesi için ön fizibilite raporu hazırlayarak doğru ve uygulanabilir projeleri hayata geçireceğiz.
Köylerimizde hayvancılığı destekleyerek kalkınmasını sağlayacağız. Hayvancılığın artmasıyla birlikte üretilen çiğ sütün katma değeri yüksek ikincil ürünlere dönüştürülmesine ilişkin yatırım altyapısının sağlanması, köylerdeki süt işleme kapasitesinin arttırılması için süt işleme tesisi kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite çalışmalarına zemin oluşturmak üzere belediye olarak üstümüze düşeni yaparak tüm yatırım süreçlerine destek olacağız.
Belediyemizde mandıra sektörüne hizmet edecek mühendislik birimi açacağız, yapacağımız analizler ve alınan bilgilere göre, yatırımcıları yönlendirme, bilgilendirme teşvik etme amaçlı olarak çalışmalar yürüteceğiz.

İletişime Geç