ŞEHİR DOĞAL AFET VE DEPREM RİSKİNE KARŞI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ŞEHİR MERKEZİNDEN GEÇEN DERE YATAKLARININ ISLAHI & TAŞKIN ÖNLEME PROJESİ
Şehir ve köylerimizde hızlıca zemin etüdü çalışması yapacağız. Böylelikle olası yağış, su taşkınları ve deprem gibi doğal afetlere karşı acil eylem planlarımızı hayata geçireceğiz. Halkımızı tüm risklere karşı koruma altına alacağız. Bugün risk değerlendirmesi yaparak olası doğal afetlere karşı tedbir almak ve toplumumuzu olası felaketlerden koruma önlemlerini almak mecburiyetindeyiz. Doğubeyazıt’ın şehir ve köylerindeki yapılarımızda olası deprem ve benzeri doğal afetlere karşı büyük risklerimiz bulunmakta. Acı yaşamamak ve keşke dememek için kentsel dönüşüm projelerini şehir ve köylerde vakit kaybetmeden başlatacağız. Şehrimizde yağışlardan kaynaklı su taşkınları ve sel gibi birçok doğal afet olayında can kaybı olduğu bilinirken mevcut şekli ile şehrimizden geçen dere yataklarının sadece temizlenmesi oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmamaktadır. Şehrimize beş bölgede riskli dere yatakları bulunmakta bu bölgelerde oluşabilecek metrekareye düşen en yüksek yağış ve erozyon hesabı yapılarak dere ıslahlarını yapılmasını sağlayacağız. Bu bilinçle bölgelere acil suretle çözüm üreterek yaşanılacak olası acı sonuçların önüne geçmiş olacağız.

İletişime Geç