TARIM, HAYVANCILIK VE SERA TEŞVİK DESTEĞİ

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi köylerimize yatırım kapılarını açmak için ilgili
bakanlıklardan kalıcı ve hayata geçirilebilir tüm desteklerin alınması noktasında üstümüze düşen görevi yerine getireceğimize söz
veriyoruz.

İletişime Geç